İnsan Kaynakları Politikamız

GENTAŞ Tekstil vizyonuyla hedeflerine doğru ilerlerken en önemli değeri ve gücünün kurumsal kültürü ile bütünleşmiş insan kaynakları olduğuna inanmaktadır. Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, performans ve büyümede önemli bir paya sahip olan insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi, etkin iç iletişimin sağlanması, başarı ve çözüm odaklı çalışma ortamının oluşturulması, performans yönetimi ve kariyer planlaması GENTAŞ Tekstil İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur. İnsan kaynakları politikasının ilkeleri şunlardır:

 • * Çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunan ve işe yönelik bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlayan eğitimler gerçekleştirmek,
 • * Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak, şeffaf, açık, adil bir yönetim politikası izlemek,
 • * Şirket hedefleri doğrultusunda çalışan performansının sürekli geliştirilmesini ve çalışan motivasyonunun artırılmasını sağlayan yönetim süreçlerini uygulamak,
 • * Çalışanların performans değerlendirmesine paralel olarak, kariyerlerinde gelişimi teşvik eden planlamaları ve düzenlemeleri yapmak,
 • * Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini geliştirme hedefi doğrultusunda başarı ve çözüm odaklı çalışma ortamı sunmak,
 • * Çalışma ortamının fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı yaşamaya elverişli, koşullarda olmasını sağlamak,
 • * Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve bağlılık düzeylerini yüksek tutmak amacı ile faaliyetler, organizasyonlar gerçekleştirmek,
 • * GENTAŞ Tekstil hedeflerini destekleyecek yetkinlik ve bilgi birikimine sahip, kurum değerlerine katkı sağlayacak çalışanları istihdam etmek,
 • * Nitelikli iş gücü tarafından tercih edilmeyi amaçlarız,
 • * Daha yüksek performans göstermelerini sağlamak için çalışanlarımızın başarma arzusunu destekleriz,
 • * Çalışanlarımızın bireysel ve ekip çalışmalarını destekleyecek profesyonel çalışma ortamı sağlarız,
 • * Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri alırız.
Copyright © 2015 Gentaş Tekstil | Tüm Hakları Saklıdır.
[www.gentastekstil.com] Web Tasarım [2010 YAZILIM]